Mijn dienstverlening bestaat uit verschillende mogelijkheden. Mijn voorkeur heeft complete ontzorging door het volledig voeren van uw administratie, inclusief het verzorgen van de BTW aangiftes, tot en met het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting, het opstellen van een jaarrekening en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ik kan ook het maken en verzenden van uw verkoopfacturen voor u verzorgen, en het versturen van betalingsherinneringen. Tevens kan ik, indien gewenst, SEPA bestanden voor u aanmaken met daarin betalings- of incasso-opdrachten die u aan kunt bieden bij uw bank ter uitvoering. Aanleveren van de stukken kan op papier maar ook digitaal. Daarbij kunnen ze rechtstreeks naar de administratie gestuurd worden (middels email of het gebruik van een app waarmee u een foto maakt) of er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een cloud oplossing als Dropbox.

Vanzelfsprekend kunt u ook zelf een deel van de administratie voeren waarbij ik over uw schouder mee kan kijken, aanvullende boekingen kan maken, en bijsturen en adviseren waar nodig. U zou bijvoorbeeld zelf uw verkoopfacturen kunnen maken en versturen en de ontvangsten in de bank verwerken zodat u weet welke klanten u nog moeten betalen. Daarbij kan ik voor de rest van de administratie zorg dragen.

Ik werk samen met inPAY wanneer er een salarisadministratie gevoerd moet worden.

Het is ook mogelijk dat u zelf de gehele administratie verzorgt. Periodiek, bijvoorbeeld vóór het indienen van de BTW aangifte, kan ik dan controleren of het goed gaat, eventueel aanvullende boekingen doen en aan het eind van het jaar kan ik voor u de verlies- en winstrekening en de balans opstellen en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verzorgen of begeleiden. Ook het opstellen van een jaarrekening en de deponering hiervan bij de Kamer van Koophandel behoort tot de mogelijkheden. Loopt u tussendoor tegen een probleem aan of heeft u vragen over uw boekhouding dan kunt u met mij overleggen.

Het kan zijn dat u reeds samenwerkt met een accountantskantoor of fiscalist die voor u de jaarstukken en fiscale aangiftes verzorgt. Ik kan een compleet dossier van het boekjaar opstellen en aanleveren zodat uw kantoor zich compleet kan focussen op advisering en begeleiding. Vaak hebben deze kantoren geen of beperkte ervaring met Reeleezee en weten ze niet hoe ze uw cijfers uit Reeleezee sluitend kunnen krijgen op de cijfers uit de jaarrekening. Of ze leggen deze verantwoordelijkheid bij u neer. Ook hier kan ik u van dienst zijn, aangezien ik met mijn zeer ruime ervaring met Reeleezee precies weet hoe het pakket werkt en hoe zo’n aansluiting plaats kan vinden. En vaak tegen een veel schappelijker tarief dan het tarief van de grotere kantoren.

Ik ben géén fiscaal adviseur. Vanzelfsprekend ben ik op de hoogte van de algemene fiscale regelingen en gebruik ik professionele aangiftesoftware voor de fiscale aangiftes maar advisering is een vak apart. Ik werk samen met een paar externe kantoren die mij en mijn klanten op dat gebied kunnen ondersteunen indien gewenst of noodzakelijk.

U ziet, er is een heel scala aan mogelijkheden. Voor meer informatie en informatie over tarieven kunt u contact met mij opnemen! Ik kom graag langs voor een kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken maar een en ander kan ook geheel online afgehandeld worden.

Laat mij doen waar ik goed in ben, zodat u tijd overhoudt om te doen waar u goed in bent!